Renungan

20 Ayat Emas Alkitab Baca dan Renungkan

20 Ayat Emas Alkitab Baca dan Renungkan - Baitsuci.com
20 Ayat Emas Alkitab Baca dan Renungkan – Baitsuci.com  
20 Ayat Emas Alkitab Baca dan Renungkan – Baitsuci.com – Daripada saudara membaca novel,buku dongeng atau buku cerita lebih baik saudara membaca Kutipan Ayat alkitab di Baitsuci.com  .Saudara akan mendapatkan banyak manfaat ataupun dapat memberkti hidup kita dan berbagi kepada orang lain,saling memberkati.
20 Ayat Emas Alkitab Baca dan Renungkan demikian :

1 Petrus 1:25 “tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya.”Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.”
1 Tesalonika 2:13 “Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi — dan memang sungguh-sungguh demikian — sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya.”
2 Petrus 3:16 “Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.”
2 Timotius 2:15 “Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.”
Kisah Para Rasul 17:11 “Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari pada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian.”
Kolose 3:16 “Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.”
Efesus 6:17 “dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah,”
Ibrani 4:12 “Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang bermata dua mana pun; ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.”
Yesaya 34:16 “Carilah di dalam kitab TUHAN dan bacalah: Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain; sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut TUHAN, dan Roh TUHAN sendiri telah mengumpulkan mereka.”
Yesaya 55:11  “demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia,tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki,dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.”
Ayub 23:12 “Perintah dari bibir-Nya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulut-Nya.”
Yohanes 1:1  “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.”
Yohanes 5:39 “Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku, “
Yohanes 6:63 “Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.”
Yohanes 10:35  “Jikalau mereka, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut allah — sedang Kitab Suci tidak dapat dibatalkan —, “
Yohanes 17:17  “Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran. “
Lukas 11:28 “Tetapi Ia berkata: “Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.”
Lukas 24:45 “Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci.”
Matius 4: 4  “Tetapi Yesus menjawab: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.”
Mazmur 12:6 “Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah,oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga Aku bangkit, firman TUHAN; Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya.”
Demikianlah 20 Ayat Emas Alkitab Baca dan Renungkan yang dapat kami bagikan untuk saudara.selalu andalkan Tuhan,jangan lupa untuk dibagikan agar saudara kita dapat terberkati melalui kita.tinggalkan komentar saudara di kolom komentar,komentar positive yang sama sama bertujuan untuk membangun kita.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
BaitSuci.com